U bent al patiënt

U wilt een afspraak verschuiven of afzeggen.
Bel ons binnen onze openingstijden of kom naar de praktijk.

Let op:
Doe dit uiterlijk 48 uur van tevoren op werkdagen.
Doet u dit later, dan brengen wij kosten in rekening.
Deze zijn afhankelijk van de behandeling die ingepland stond.

U bent verwezen

U bent verwezen door uw tandarts, specialist of huisarts.
Bel ons binnen onze openingstijden voor het plannen van een afspraak.
U kunt ook mailen, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.
Let op:
Wanneer u als patiënt van een collega tandarts naar ons verwezen bent, is het niet mogelijk om u in te schrijven in ons reguliere patiëntenbestand.

U wilt patiënt worden

In onze praktijk hebben wij plaats voor nieuwe patiënten.

Wij bieden plek aan gemotiveerde en betrouwbare patiënten. Wij willen doelmatig zorg verlenen. Preventie is daarbij onmisbaar.
Bezoek aan de preventie-assistent is een vast onderdeel van onze halfjaarlijkse controles. Let op: bezoek aan de preventie-assistent brengt extra kosten met zich mee.

U kunt zich aanmelden bij onze praktijk als u een tandarts zoekt. Een aanmelding is geen garantie tot inschrijving.

Wilt u zich aanmelden? Dan willen we per mail een aantal zaken van u weten:

 • Uw persoonlijke gegevens als naam, geboortedatum, woonadres, eventueel factuuradres indien van toepassing bij bewind-voering, telefoonnummer, email-adres en BSN-nummer;
 • Naam en adres van uw vorige tandarts en wanneer u voor het laatst op een reguliere tandartscontrole bent geweest;
 • Of u ooit een betalingsprobleem of achterstand bij een tandarts heeft gehad;
 • Of u vaker dan 2 maal een afspraak met een tandarts niet nagekomen bent;
 • Kort uw motivatie om bij ons aan te melden.
 • Een verklaring dat u akkoord bent dat bezoek aan de preventie-assistent een vast onderdeel is van het (half)jaarlijkse controle-bezoek.

Een aanvraag met onvolledige informatie nemen wij niet in behandeling. Ook kunnen wij te allen tijde besluiten om u niet als patiënt in te schrijven.

De informatie die u ons verstrekt wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Als wij u inschrijven krijgt u per mail een afspraak toegestuurd.

 

 

U bent verwijzer

U wilt als collega een patiënt naar ons verwijzen.

Bij voorkeur ontvangen wij uw verwijzing via Zorgmail. Ook kunt u een verwijsbrief aan de patiënt meegeven, of telefonische een afspraak maken.

Spoed

Soms bestaat er verschil van inzicht over wat spoed of geen spoed is. In de regel kan worden gesteld dat iedere behandeling die zonder bezwaren tot de volgende werkdag kan worden uitgesteld, niet als spoed wordt aangemerkt. Zo is een verloren vulling die verder geen ernstige pijn veroorzaakt geen spoed, hoe lastig het ook kan zijn.

Een ongeval of een nabloeding zijn voorbeelden van situaties die zo spoedig mogelijk moeten worden gezien. Pijnklachten kunnen doorgaans goed tijdelijk verholpen worden met pijnstillers.

Tijdens de openingstijden van de praktijk belt u uiteraard naar de praktijk.

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor onze Spoeddienst samen met Tandartsspoedpraktijk in Groningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek). 

 • Bij het bellen: houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen
  tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Tandartsspoedpraktijk direct te voldoen middels pin of creditcard.
 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-,
  nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen.
 • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over
  vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

Tot slot informatie voor u:

 • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.
 • Na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Tandartspraktijk Stadshart

0599 - 655 055

Stadshart 1
9501 SV Stadskanaal

Tandartspraktijk Stadshart is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ivm lunch zijn wij telefonisch tussen 12.30 uur en 13.00 uur niet bereikbaar.

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor onze Spoeddienst samen met Tandartsspoedpraktijk in Groningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek). 

Parkeren en openbaar vervoer.
De praktijk is eenvoudig te bereiken, zowel met openbaar vervoer als met de auto.
Parkeren rond de praktijk is gratis, let wel op het gebruik van de parkeerschijf.