U bent al patiënt

U wilt een afspraak verschuiven of afzeggen.
Bel ons binnen onze openingstijden of kom naar de praktijk.

Let op:
Doe dit uiterlijk 48 uur van tevoren op werkdagen.
Doet u dit later, dan brengen wij kosten in rekening.
Deze zijn afhankelijk van de behandeling die ingepland stond.

U bent verwezen

U bent verwezen door uw tandarts, specialist of huisarts.
Bel ons binnen onze openingstijden voor het plannen van een afspraak.
U kunt ook mailen, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.
Let op:
Wanneer u als patiënt van een collega tandarts naar ons verwezen bent, is het niet mogelijk om u in te schrijven in ons reguliere patiëntenbestand.

U wilt patiënt worden

In onze praktijk hebben wij plaats voor nieuwe patiënten.

Wij bieden plek aan gemotiveerde en betrouwbare patiënten. Wij willen doelmatig zorg verlenen. Preventie is daarbij onmisbaar.
Bezoek aan de preventie-assistent is een vast onderdeel van onze halfjaarlijkse controles. Let op: bezoek aan de preventie-assistent brengt extra kosten met zich mee.

U kunt zich aanmelden bij onze praktijk als u een tandarts zoekt. Een aanmelding is geen garantie tot inschrijving.

Wilt u zich aanmelden? Dan willen we per mail een aantal zaken van u weten:

  • Uw persoonlijke gegevens als naam, geboortedatum, woonadres, eventueel factuuradres indien van toepassing bij bewind-voering, telefoonnummer, email-adres en BSN-nummer;
  • Naam en adres van uw vorige tandarts en wanneer u voor het laatst op een reguliere tandartscontrole bent geweest;
  • Of u ooit een betalingsprobleem of achterstand bij een tandarts heeft gehad;
  • Of u vaker dan 2 maal een afspraak met een tandarts niet nagekomen bent;
  • Kort uw motivatie om bij ons aan te melden.
  • Een verklaring dat u akkoord bent dat bezoek aan de preventie-assistent een vast onderdeel is van het (half)jaarlijkse controle-bezoek.

Een aanvraag met onvolledige informatie nemen wij niet in behandeling. Ook kunnen wij te allen tijde besluiten om u niet als patiënt in te schrijven.

De informatie die u ons verstrekt wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Als wij u inschrijven krijgt u per mail een afspraak toegestuurd.

 

 

U bent verwijzer

U wilt als collega een patiënt naar ons verwijzen.

Bij voorkeur ontvangen wij uw verwijzing via Zorgmail. Ook kunt u een verwijsbrief aan de patiënt meegeven, of telefonische een afspraak maken.

Spoed

Soms bestaat er verschil van inzicht over wat spoed of geen spoed is.
In de regel kan worden gesteld dat iedere behandeling die zonder bezwaren tot de volgende werkdag kan worden uitgesteld, niet als spoed wordt aangemerkt. Zo is een verloren vulling die verder geen ernstige pijn veroorzaakt geen spoed, hoe lastig het ook kan zijn.

Een ongeval of een nabloeding zijn voorbeelden van situaties die zo spoedig mogelijk moeten worden gezien. Pijnklachten kunnen doorgaans goed tijdelijk verholpen worden met pijnstillers.

Tijdens de openingstijden van de praktijk belt u uiteraard naar de praktijk. Buiten de reguliere openingstijden en tijdens vakanties, kunt u contact opnemen met de spoeddienst van tandartsengroep de Kanaalstreek.  Deze is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar onder nummer: 0344-678731

Verwezen patiënten dienen voor spoedgevallen contact te zoeken met de (dienstkring van de) eigen tandarts.

De telefonist(e) die u dan aan de lijn krijgt zal u instructies geven hoe verder te handelen.
Neem bij uw bezoek aan de dienstdoende tandarts altijd uw geldig verzekeringsbewijs en geldig legitimatiebewijs mee.

Houdt er rekening mee dat de spoedbehandeling niet bij uw eigen tandarts plaats vindt en dat er mogelijk contant moet worden afgerekend, ook al bent u hiervoor verzekerd. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de uitgevoerde behandeling. Het is dan ook moeilijk om hier vooraf uitsluitsel over te geven.

Uiteraard krijgt u van de dienstdoende tandarts een betalingsbewijs waarmee u de gemaakte kosten vervolgens kunt declareren bij uw verzekeraar. Natuurlijk kan dat alleen als u daarvoor verzekerd bent.

Tandartspraktijk Stadshart

0599 - 655 055

Stadshart 1
9501 SV Stadskanaal

Tandartspraktijk Stadshart is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ivm lunch zijn wij telefonisch tussen 12.30 uur en 13.00 uur niet bereikbaar.

Voor tandheelkundige spoedgevallen buiten de openingstijden en in de vakanties kunt u contact opnemen met de spoeddienst van tandartsengroep de Kanaalstreek via telefoonnummer: 0344-678731.

Parkeren en openbaar vervoer.
De praktijk is eenvoudig te bereiken, zowel met openbaar vervoer als met de auto.
Parkeren rond de praktijk is gratis, let wel op het gebruik van de parkeerschijf.