Gepassioneerde tandartsen die in essentie begrijpen dat het om zorg gaat

Hartelijk welkom bij Tandartspraktijk Stadshart

We vinden het belangrijk om kwaliteit van zorg te geven en hebben veel aandacht voor de veiligheid van onze patiënten en teamleden. Daarom hanteren we binnen de praktijken de onderstaande huisregels.

Kom op tijd op uw afspraak

Probeer minimaal 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. Dan weten we zeker dat we u alle aandacht kunnen geven.

Wij sturen u 6 dagen en 1 dag voor de afspraak een herinnering per e-mail.

Wij willen u er wel op wijzen dat het verzenden van de herinneringsmail een service is. Het komt wel eens voor dat dit niet goed gaat. Het is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid om uw afspraken bij te houden. Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij vragen u geen dieren mee te nemen naar de praktijk. Uiteraard mag u indien nodig wel een hulphond meebrengen.

Moet u afzeggen?

Doe dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren. Voor afspraken op maandag geldt dat u uiterlijk vrijdagmiddag voor 12.00u moet hebben afgezegd.

Helaas komt het voor dat patiënten niet tijdig afzeggen of zelfs niet op een afspraak verschijnen. Dit is een vervelende situatie voor iedereen. Naast het feit dat geplande zorg niet door kan gaan is er door de patiënt een deel van de praktijkorganisatie gereserveerd welke nu niet gebruikt wordt en wel gepaard gaat met (doorlopende) kosten. Bovendien hadden andere patiënten in die tijd geholpen kunnen worden.

De Nederlandse Zorg Autoriteit bepaalt voor de tandarts hoe verrichtingen bij de patiënten moeten worden gedeclareerd. Zowel de omschrijving en de kosten van verrichtingen liggen vast. Ook voor het niet nakomen, of niet tijdig afzeggen, van een afspraak heeft de NZA richtlijnen opgesteld.

Code C90 mag gehanteerd worden als een patiënt niet op een gemaakte afspraak verschijnt of niet 48 uur van tevoren afzegt. Er mag tot 100% van de gemiste omzet in rekening worden gebracht.

Wij hanteren een termijn van 48 uur van tevoren afzeggen en declareren over het algemeen een deel van de gemaakt kosten en niet de gemiste omzet.

Met deze regeling voor het niet nakomen of te laat afzeggen van afspraken komen we patiënten tegemoet en hopen dan ook dat u begrijpt dat wij niet alle kosten, maar slechts een deel daarvan in rekening brengen.

Deze regeling wordt gehanteerd ongeacht de reden van afzeggen.

Als er vaker te laat wordt afgezegd of afspraken niet worden nagekomen zullen wij voor de gemaakte kosten een hogere vergoeding in rekening brengen.

Uiteraard hopen wij dat we deze regeling niet hoeven te gebruiken en tevens vragen we u om de afspraken goed in uw agenda te zetten.

Als service sturen wij u 2 maal van tevoren een herinnering voor uw afspraak (6 dagen en 1 dag van tevoren). Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend en ontslaat de patiënt niet van zijn eigen verantwoordelijkheid om afspraken na te komen.

 

Zorg dat uw gegevens kloppen

Als u verhuist, een ander mailadres krijgt, van verzekeraar wisselt of als er iets anders verandert: geef dit dan aan ons door. Dit kan telefonisch en per mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens.

Meld medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen of heeft u gezondheidsproblemen? Dat is voor ons belangrijke informatie. Geef het dus aan. We gaan uiteraard vertrouwelijk met deze informatie om.

Social media

Respecteer de privacy van patiënten en teamleden, ook op social media.
Wilt u een foto-, film- of geluidsopname maken? Vraag dan vooraf toestemming aan degenen die in beeld komen of te horen zijn.

Veiligheid

Wij gaan respectvol met elkaar om. Uit daarom geen fysiek en/of verbaal geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag. Bij diefstal, vernieling en agressie doen wij aangifte bij de politie.

Ziet u een onveilige situatie? Meld dit bij de tandartsen en of assistenten.

Eigendommen

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Suggesties en/of opmerkingen

Heeft u een suggesties en of opmerking? Wij horen het graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in de praktijk zelf, maar ook via het contactformulier via de website.

Wij staan u graag te woord.

Meningsverschil en/ of klacht

Bent u ontevreden over ons of over onze behandeling? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Garantie

Op tandartsbehandelingen gelden in het algemeen geen garantiebepalingen. Maar omdat we overtuigd zijn van ons werk en natuurlijk willen dat u tevreden bent, kunnen wij in individuele gevallen wel coulance bieden. Neemt in dat geval contact met ons op. Samen met u bekijken we de situatie en de oplossingen.

Overlast

Rust in onze praktijk is belangrijk. Voer daarom in de wachtkamer geen telefoongesprekken.